top of page

Privacyverklaring

versie 24 mei 2018

 

Optica verzorgt re-integratietrajecten voor het UWV. Hierdoor beschikken wij tijdens de trajecten over (gevoelige) persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geeft informatie over hoe wij met deze gegevens omgaan.

 

Het gebruik van persoonsgegevens

 

Optica krijgt de persoonsgegevens van het UWV of indien jij rechtstreeks contact met ons opneemt - bijvoorbeeld door middel van het contactformulier - van jouzelf.

Het gaat in eerste instantie om contactgegevens, zoals een telefoonnummer en/of een e-mailadres. Wanneer na een kennismaking het traject gaat starten, krijgen wij van het UWV meer gegevens die nodig zijn voor het opstellen van een re-integratieplan. Het gaat hier om gegevens als: bsn-nummer, geboortedatum, adresgegevens, gegevens over arbeidsverleden, functionele mogelijkheden/beperkingen in relatie tot arbeid, cv, het werkplan van het UWV.

 

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

 

  • het onderhouden van contact

  • het geven van een goede en efficiënte dienstverlening

  • het kunnen opstellen van re-integratieplannen conform de eisen van het UWV

  • om het traject zoveel mogelijk af te stemmen op jouw huidige en gewenste situatie

  • het maken van gespreksverslagen

  • het maken van tussentijdse evaluaties en eindverslag

 

Worden je gegevens met derden gedeeld?

 

Tijdens een re-integratietraject worden gegevens gedeeld met jouw contactpersoon van het UWV om een goede voortgang van het traject te bewerkstelligen. Optica vraagt vooraf toestemming aan jou als het gaat om het delen van dergelijke verslagen, tussentijdse evaluaties en het eindverslag.

Voor het uitvoeren van een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek kunnen contactgegevens gedeeld worden met een derde partij. Hiervan krijg je vooraf een aankondiging per mail toegestuurd. 

 

Hoe zorgen wij dat jouw gegevens veilig zijn bij ons?

 

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw gegevens. 

Wij bewaren jouw gegevens zolang wij die nodig hebben. 

Jouw gegevens worden bewaard op een veilige plaats, zowel digitaal als fysiek. De fysieke dossiers bewaren wij in afsluitbare kasten.

 

Je hebt het recht om gegevens bij ons op te vragen en jouw gegevens te laten veranderen als die niet kloppen. Hiervoor kun je contact opnemen met Rommy van Lune. Mail naar r.vanlune@optica.nl of bel 06-42642332

bottom of page