top of page

re-integratietrajecten uwv

"Het werken met een 7 stappenplan gaf me een prettig houvast en bood een totaalpakket van de stappen die nodig waren in mijn werkfit traject."

Je hebt een AG-, ZW of WW-uitkering van het UWV. Dan kom je meestal in aanmerking voor de re-integratietrajecten Werkfit maken of Naar werk.  Per 1 april 2021 geldt dit ook voor 'Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID- 19’ .

Werkfit maken

 

 

In dit traject zijn de hoofdactiviteiten:

 1. verbeteren persoonlijke effectiviteit. Dit kan gaan over assertiviteit, vergroten zelfvertrouwen, leren grenzen aangeven, weer gemotiveerd raken en leren omgaan met beperkingen.

 2. versterken werknemersvaardigheden, bijvoorbeeld aanleren arbeidsritme en structuur en/of sociale activiteiten vergroten

 3. in beeld brengen arbeidsmarktpositie. Hierin wordt de beroepsrichting duidelijk en kunnen er stappen gemaakt worden richting de arbeidsmarkt, zoals cv op orde brengen, solliciteren, netwerken, zoeken van een stage-/werkplek of orienteren eigen bedrijf.

 

In het re-integratieplan wordt in overleg met jou precies aangegeven aan welke activiteiten aandacht besteed gaan worden.

 

​​Waarom werkfit maken bij Optica?

 • De aanpak 'zeven stappen naar werk | fit' is uniek, effectief en succesvol

 • Onze resultaten liggen boven het landelijk gemiddelde

 • Persoonlijke begeleiding, 1 vaste contactpersoon

 • Maatwerk

 

 

 
 
 
 
 
 
Naar werk

 

De activiteiten in dit traject kunnen zijn:

 

 • begeleiding bij sollicitatie/gesprekken

 • netwerktraining/begeleiding

 • LinkedIn-training

 • leren profileren

 • samenstellen portfolio

 • sollicitatietraining

 • eigen bedrijf onderzoeken/begeleiden

 • zoeken stage- of werkplek

Waarom Naar werk bij Optica?

 • Onze aanpak werkt activerend en motiverend

 • Persoonlijke begeleiding

 • Denken in mogelijkheden

 • Breed netwerk

"Het traject was zoveel meer dan dat ik had gedacht. Nog steeds ontwikkel ik mij verder op aangestipte punten. Ik heb mijzelf veel beter leren kennen. Terwijl ik al veel eerdere hulp op dit gebied heb gehad. Mee gaan met wat er is op het moment vind ik echt de kracht van Optica. Op die manier valt er uit elk contactmoment veel te halen. Heel blij mee."
 

bottom of page